Day: June 2, 2023

လါယူၤ ၂သီ၊၂၀၂၃နံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရ့းကီၢ်ဆၤပူၤပယီၤသုးဖှီၣ်ဝဲကီးတရ့းဝ့ၢ်ဟီၣ်ကဝီၤဖိတဖၣ်တပယူၤဃီန့ၣ်ကီးတရ့းဟီၣ်ကဝီၤဖိတဲဝဲအသိးသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ ပယီၤသုးလၢအိၣ်ဖဲကီးတရ့းဝ့ၢ်ပူၤခလရ ၉၇သုးရ့ၣ်ဘၣ်တၢ်နုာ်လီၤခးအီခီဖျိKNLAသုးပာ်ဖှိၣ်တဖၣ်ဖဲလါမ့ၤ၈သီအနံၤအဃိ ပယီၤသုးသံ၅ဂၤန့ၣ်လီၤ စးထီၣ်ဖဲခလရ၉၇သုးရ့ၣ်ဘၣ်တၢ်နုာ်လီၤခးအီဝံၤအလီၢ်ခံ ပယီၤသုးတဖၣ်ဖှီၣ်ဝဲကီးတရ့းဝ့ၢ်ပူၤပှၤမၤထံရူၤကီၢ်သဲးတဖၣ်၊CDMတဖၣ်ပှၤမၤစၢၤတၢ်ဖိအဂၤ၄၀ဘျဲၣ်ဒီးတုၤခဲအံၤပူၤဖျဲးက့ၤဒၣ်တနီလီၤ တကီၢ်ခါခဲအံၤ ကီးတရ့းဝ့ၢ်ပူၤဖှီၣ်အါထီၣ်ဟီၣ်ကဝီၤကမျၢၢ်တဖၣ်န့ၣ် ကီးတရ့းဟီၣ်ကဝီၤဖိတဖၣ်တဲဝဲလီၤ “ပှၤလၢဘၣ်တၢ်ဖှီၣ်ဃးအီလၢညါအကျါထူၣ်ဖျဲးထီၣ်က့ၤဒၣ်တနီဒံးလီၤ အခဲဖှီၣ်အါထီၣ်ဝဲ၄ဂၤ မုၢ်နၤခီထီၣ်ဝဲလၢဟံၣ်ပူၤဒီးဖှီၣ်ဝဲလီၤ အိၣ်၅သီလံ ပှၤလၢဘၣ်တၢ်ဖှီၣ်ဃးအီတံတဂၤဒီးအဖိခွါခံဂၤန့ၣ်တဲဝဲလၢပှၤမၤစၢၤတၢ်ဖိလီၤ...
လါယူၤ ၂သီ၊၂၀၂၃နံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် အ့ကၠ့မၠ့ၣ်ဒီးစွ့ၣ်ကိကိၣ်ဟီၣ်ကဝီၤတဖၣ်အပူၤ လါယူၤ ၅ သီ ပာ်ပနီာ်ဝဲလၢခံကတၢၢ်ဒီးယိၤပဒိၣ်တဖၣ်ကထုးက့ၤယိၤလီမ့ၣ်အူကျဲတဖၣ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ စွ့ၣ်ကိကိၣ်ဟီၣ်ကဝီၤဖိတဖၣ်အိၣ်န့ၣ်လီၤ ကတီၢ်ခဲအံၤ စွ့ၣ်ကိကိၣ်ဟီၣ်ကဝီၤအံၤ ယိၤလီမ့ၣ်အူပယီၤလီမ့ၣ်အူသူဝဲန့ၣ်ခံမံၤဒဲးန့ၣ်လီၤ ကသူဝဲလၢဟံၣ်အဂီၤဟံးန့ၣ်ဝဲကီၢ်ပယီၤလီမ့ၣ်အူဒီးတၢ်မၤအဂီၤန့ၣ်ဟံးန့ၣ်ဝဲယိၤလီမ့ၣ်အူန့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ စွ့ၣ်ကိကိၣ်ဟီၣ်ကဝီၤဖိအိၣ်နဲၣ်လီၤ “ကတီၢ်ခဲအံၤ ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် တဲသကိးတၢ်ဒီးယိၤအဖၢမုၢ်လီၤ...
ဇွန်လ ၂ ရက်၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ် ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့မှာ စစ်ကောင်စီတပ်က ကော့ကရိတ်မြို့ဒေသခံတွေကို ဖမ်းဆီးတာတွေ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ ကော့ကရိတ်မြို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ ကော့ကရိတ်မြို့မှာရှိတဲ့ ခလရ ၉၇ တပ်ရင်းကို မေလ...
ဇွန်လ (၂) ရက် ၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ် ကရင်ပြည်နယ်၊ အင်ကြင်းမြိုင် နဲ့ ရွှေကုက္ကိုလ်ဒေသတွေမှာ ထိုင်းအစိုးရမှ ထိုင်းမီးလိုင်းတွေကို ဇွန်လ (၅) ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီး ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ ရွှေကုက္ကိုလ်ဒေသခံတွေထံမှ...
လါယူၤ ၂သီ၊၂၀၂၃နံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် နိးတကီကီၢ်ဆၤပူၤ ပယီၤသုးဟဲခးလီၤမ့ၤပိၣ်ဒီး ကဘီယူၤ Mi35 တကးဒံးဘၣ်ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ကျိဖိအဃိ ဟီၣ်ကဝီၤကမျၢၢ်သံ၄ဂၤ ဘၣ်ဒိ၅ဂၤန့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢဟီၣ်ကဝီၤဖိအိၣ်န့ၣ်လီၤ နိးတကီကီၢ်ဆၤအပူၤ တနံၤညါအံၤလါယူၤ၂သီ ဂီၤ ၈နၣ်ရံၣ် ၅ မံးန့းဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးဟဲခးလီၤမ့ၤပိၣ်ဒီးကဘီယူၤ...
ဇွန်လ ၂ ရက်၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ် ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်ကို စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှ Mi 35 ရဟက်ယာဥ်နဲ့ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင် လက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် ပြည်သူ ၄...
လါယူၤ ၁သီ၊၂၀၂၃နံၣ် ကညီကီၢ်စဲၣ် ကီးတရ့းကီၢ်ဆၤ တီၣ်ကၠၣ်အ့သဝီပူၤ ပယီၤသုးစုဖီလာ် ပဒိၣ်ကၠိတဖၣ်ဒ်သိးက့ၤအိးထီၣ်က့ၤဝဲကန့ၣ်အဂီၤ စးထီၣ်ဖဲလါမ့ၤ လၢခံကတၢၢ်တနွံ မၤဝဲတၢ်ထံၣ်လိာ်သးဒီး မၤတၢ်အိၣ်ဖှီၣ်န့ၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်လၢဟီၣ်ကဝီၤဖိအိၣ်န့ၣ်လီၤ ပယီၤသုးစုဖီလာ် အထက တီၣ်ကၠၣ်အ့ဒီးလီက့ၣ် အထက(ခွဲ) ကၠိပဒိၣ်တီၤထီကၠိခံဖျၢၣ် ဒ်သိးက့ၤအိးထီၣ်က့ၤကန့ၣ်အဂီၤ...